Collectieve beveiliging | Uitleg procedure A18 Bedrijvenpark

Geplaatst op: 07-09-2021

Op A18 Bedrijvenpark staan verscheidene collectieve camera’s. Deze zijn bedoeld om in de nachtelijke uren toezicht te houden op het terrein. Ook na een incident kunnen deze beelden bijdragen bij de afhandeling van het incident. De collectieve camera’s staan in het publieke domein. Hierdoor kan er effectief beveiligd worden. Er zijn echter spelregels verbonden aan het in beeld brengen van delen van de openbare weg. Hier komt nadrukkelijk de AVG om de hoek. Samenvattend gaat het erom dat er zorgvuldig met beeldmateriaal omgegaan wordt. Wanneer dit niet gebeurt heeft dit consequenties voor het toezicht en voor het gebruik van beelden in een eventuele strafzaak.

We lichten het graag nader toe:

Het is goed om te beseffen dat ook de procedure van het beschikbaar stellen van beelden functionele kaders heeft. Hoe korter het tijdsslot en hoe concreter de aanwijzingen hoe groter de kans is dat de beelden meegenomen kunnen worden in een onderzoek. Het is voor de opsporingsinstantie ondoenlijk om bijvoorbeeld 48 uur beeldmateriaal te analyseren voor eenvoudige diefstal. Hier hebben ze simpelweg de capaciteit niet voor. Dit is dan ook één van de redenen dat het cameratoezicht ook gericht is op preventie.

 

Daarnaast brengt het vastleggen en ter beschikkingstellen van beelden ook kosten met zich mee. Als er omvangrijke hoeveelheden beelden vastgelegd en ter beschikking gesteld moeten worden kan het zijn dat er kosten voor in rekening gebracht worden bij de participant. Hier zal vooraf met de participant afstemming over plaats vinden.

Om de procedure zorgvuldig te houden is op A18 Bedrijvenpark de volgende procedure van toepassing:

 

Stap 1: Meld via secretariaat@A18parkmanagement.nl de exacte locatie en zo nauwkeurig mogelijk het tijdvak binnen 48 uur na het incident;

Stap 2: Doe altijd aangifte bij de politie. Zonder aangifte wordt er geen actie ondernomen;

Stap 3: In de toezichtruimte wordt geanalyseerd of er bruikbare beelden van het incident zijn;

Stap 4: De stichting parkmanagement A18 zal de participant en de politie informeren;

Stap 5: In geval dat er bruikbare beelden zijn zal de stichting parkmanagement A18 als eigenaar van de beelden deze namens de participant overhandigen aan de politie.

 

 

Foto Collectieve beveiliging