Nieuwe datum Open Bedrijvendag Doetinchem 29|30 oktober 2021

Geplaatst op: 11-12-2020

"We hadden de opzet al klaar, toen het Covid19 virus afgelopen maart een streep zette door onze plannen voor de allereerste Open Bedrijvendag in gemeente Doetinchem in oktober 2020 " vertelt Jan Garretsen, voorzitter IG&D, mede-initiatiefnemer van het evenement. "Inmiddels hebben we ook de tweede datum, april 2021, iets vooruit geschoven naar de meer reële datum 29 en 30 oktober 2021. Maar dat hij er gaat komen, staat als een paal boven water" aldus Garretsen.

Met de organisatie van een eerste Open Bedrijvendag in gemeente Doetinchem werd in februari 2020 afgetrapt. De initiatiefnemers,  IG&D Bedrijvig Doetinchem en de zes parkmanagementorganisaties op de bedrijvenparken Akkermansweide Gaanderen/Terborg, Wijnbergen, Verheulsweide, Keppelseweg, de Huet en A18 Bedrijvenpark hebben een doel voor ogen: vergroten van de (naams)bekendheid en zichtbaarheid van de bedrijven in de gemeente Doetinchem en het werven en behouden van talenten voor bedrijven in Doetinchem.

“De organisatie van een dergelijk groot evenement waarbij je evenementlocatie het totale oppervlakte van de gemeente omvat, vergt de nodige voorbereidingen en begeleiding” vult Carla Niezen, projectmanager Open Bedrijvendag Doetinchem, aan. We hebben het kernteam daarom aangevuld met twee lokale specialisten; een specialist op het gebied van evenementorganisatie en een communicatie-specialist.

“Een mooie bijkomstigheid is dat de beide doelstellingen van de Open Bedrijvendag Doetinchem naadloos aansluiten op de aanbevelingen van professor Gert-Jan Hospers in het rapport ‘Toplocatie Oost’, dat in opdracht van  de gemeente is uitgevoerd. Het sterker profileren van bedrijven in de gemeente Doetinchem, inzetten op innovatie en het versterken van de netwerkkracht van Doetinchem, boeien en binden van medewerkers in de brede zin van het woord en verder ontwikkelen van de verbinding met het onderwijs, zijn enkele van de genoemde aanbevelingen. De gemeente ziet daarom ook het belang van de Open Bedrijvendag op de korte en lange termijn, en dat is een mooie basis voor samenwerking.” vult Garretsen nog aan. 

 

Vanaf mei 2021 starten we met een grote campagne in de regio. Alle bedrijven in de gemeente Doetinchem kunnen zich vanaf nu al inschrijven via de website www.openbedrijvendagdoetinchem.nl.

Foto Voorzitter IGD Jan Garretsen en projectleider Carla Niezen bij de Walmolen Foto Feston Media v2

Foto: Voorzitter IG&D Jan Garretsen en Projectleider Carla Niezen bij de Walmolen. 

 

Logo Open Bedrijvendag 29 30 okt v2