Pilot Logistieke Laadinfra op A18 Bedrijvenpark

Geplaatst op: 27-02-2023

 

In januari is op de pilot Logistieke Laadinfra van start gegaan. Bedrijven op A18 Bedrijvenpark hebben een oproep ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek door de online-enquête in te vullen. Het onderzoek wordt in opdracht van provincie Gelderland uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Panteia en wordt gedaan om in kaart te brengen wat de behoefte aan laadinfrastructuur voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen is. Gestart is met een pilot op 10 bedrijventerreinen en gedurende 2023 worden alle bedrijventerreinen in de provincie onderzocht.

Met de resultaten uit het onderzoek:

  • krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor elektrificatie van logistieke voertuigen en de benodigde laadinfrastructuur op A18 Bedrijvenpark in 2025, 2030 en 2035;
  • kan de netbeheerder tijdig en gericht investeringsplannen maken voor de mogelijk benodigde netverzwaring;
  • krijgen bedrijven, parkmanagement, netbeheerder en overheden de mogelijkheid om samen te werken aan de realisatie van (collectieve) laadinfrastructuur.

In de uitnodigingsbrief is een link naar de online-enquête opgenomen. In de online-enquête worden vragen gesteld over onder meer het aantal vracht- en bestelauto’s dat op uw locatie staat en hoeveel kilometers deze gemiddeld rijden in een jaar. Als u vragen heeft over het onderzoek of onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u een email sturen naar: logistiekelaadinfra@panteia.nl

DJI 0846