Start inventarisatie collectief afval management.

Geplaatst op: 14-09-2022

A18 Parkmanagement gaat in samenwerking met Remondis een inventarisatie van de afvalstromen op het bedrijvenpark starten. Het is de bedoeling dat Remondis vrijblijvend de afvalstromen per bedrijf gaat analyseren waardoor het recyclingpercentage wordt verhoogd. Door e.e.a. gezamenlijk op te pakken wordt de kans geboden te komen tot efficiëntie verbetering en kostenbesparing!

Aan de inventarisatie zijn geen kosten verbonden. Remco Kampshof (Remondis) zal het project begeleiden en zal binnenkort contact opnemen. Het plan van aanpak is hier te lezen: REMONDIS– Afvalmanagement Analyseren. Voor tussentijdse vragen is Remco Kampshof te bereiken via: t- 06 83301287 of e:  remco.kampshof@remondis.nl

kinga lopatin MEGB u82JnU unsplash