Groenbeheer

Het groenbeheer op A18 Bedrijvenpark is door A18 Parkmanagement uitbesteed en zal maandelijks worden bijgehouden. Dit geldt alleen voor het openbaar groen. Het groen op eigen terrein van de ondernemer moet door de ondernemer zelf verzorgd worden, conform het beeldkwaliteitsplan.

Aan- of opmerkingen met betrekking tot het openbare groen op het bedrijvenpark kunnen worden gemeld aan het secretariaat via secretariaat@A18parkmanagement.nl.

foto openbaar Groen 1

Overige diensten