Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B) is op alle bedrijventerreinen en bedrijvenparken van toepassing. KVO-B is een structurele samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en ondernemers veilig, heel en schoon te houden. Het tegengaan van ondermijning is een van de speerpunten. Sommige verzekeraars geven korting op de verzekeringspremie.

 

  kvo-b-certificaat-2020-2022.pdf

Keurmerkveilig

Overige diensten