Netcongestie
Verzoek om mee te doen met verkenning netcongestie A18 

Het elektriciteitsnetwerk levert forse beperkingen op voor de elektra-aansluiting van bedrijven, ook op A18 Bedrijvenpark. Sommige van jullie hebben al een brief ontvangen van Liander over overschrijding van het piekvermogen. Andere ondernemers lukt het niet om hun gecontracteerd vermogen te verhogen als ze willen uitbreiden of bouwen. Op 21 november spraken we daarover tijdens de bijeenkomst bij Esbro. Ondernemers gaven aan dat ze in actie willen komen.

Vooruitlopend op mogelijke oplossingen, voert Parkmanagement A18 een inventarisatie uit.

We zoeken samen met de gemeente Doetinchem en DOA (Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek) naar oplossingen die binnen de belastbaarheid van het elektriciteitsnet wél mogelijk zijn. Zodat bedrijven over voldoende stroom beschikken om te kunnen opereren, groeien en verduurzamen. Daar hebben we jullie medewerking voor nodig.

We starten met het inventariseren van de benodigde gegevens, knelpunten en toekomstplannen die door netcongestie geblokkeerd worden. De verzamelde gegevens geven inzicht in het energieverbruik op ons bedrijvenpark. En van daaruit kunnen we analyseren wat er wél mogelijk is. Aan jou het verzoek om mee te doen.

We vragen je om inzicht te geven in jouw situatie. Het gaat om onderstaande informatie.

Lees eerst de instructie, zodat u weet hoe u de gevraagde informatie bij elkaar kunt brengen. Vul deze informatie daarna in via deze link.

  • Wat is het gecontracteerd vermogen van uw bedrijf?
    Zie hiervoor de ‘DOA Instructie ophalen gegevens bij Mijn Liander en meetdata Kenter’ pagina 6.

  • Hoe hoog zijn de verbruikspieken en in welke periode treden deze op?
    Verzoek om de machtiging te ondertekenen, zodat we de benodigde data op kunnen vragen en analyseren. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met deze data.

  • Bent u grootverbruiker (meer dan 3x80A), dan het verzoek om de data op te halen bij het meetbedrijf. Zie ‘DOA Instructie ophalen gegevens bij Mijn Liander en meetdata Kenter’ pagina 7 en verder en deze te mailen aan secretariaat@A18Parkmanagement.nl.

  • Welke ontwikkelingen spelen in uw bedrijf en wat is de impact daarvan op jullie huidige of toekomstige stroomverbruik? Het beantwoorden van deze vraag kan via de website; open daarvoor deze link.

Met deze aanpak bundelen we kennis en krachten. Want alleen met samenwerking komen we op A18 verder.
Doet u mee?

 

Met vriendelijke groet,

A18 Parkmanagement
H.J. (Edward) Windhorst,

Voorzitter 

N.B. Mocht u onverhoopt vastlopen bij het verzamelen of invullen van de gevraagde informatie, stuur dan een e-mail aan j.straatman@do-achterhoek.nl, dan helpt Jan Straatman u zo snel mogelijk verder.

Bijlagen:

QR-code voor het beantwoorden van de vragen en het invoeren van de gegevens Microsoft Forms

 

 QR