Informatieavond zonnepark

Geplaatst op: 21-04-2022

Op 3 maart jl. is er door Solar Provider groep een een tweede informatieavond gehouden om omwonende(n) en/of geïnteresseerde(n) op de hoogte te brengen van de stand van zaken en toekomstige plannen van het zonnepark. Tijdens de avond is er gesproken over welke mogelijkheden er zijn voor de omwonenden om te participeren in het ontwerp van het zonnepark en de financiële participatie mogelijkheden.
Er wordt gekeken door omwonenden of er met hulp van Agem (Achterhoekse Energie Maatschappij) een coöperatie opgericht kan worden. Via deze coöperatie kan er financiële participatie plaatsvinden en kunnen financiële voordelen terugvloeien naar de omgeving. Ook is er tijdens de informatieavond nieuwe input gegeven over het opstellen van de landschappelijke inpassing voor het zonnepark.
 

Lees het hele verslag van de avond hier

american public power association 513dBrMJ 5w unsplash v2