Partner in beeld | Maak kennis met Rigo Heldoorn

Geplaatst op: 02-03-2021

In elke Nieuwsbrief zetten we een ondernemer of partner van A18 Bedrijvenpark in de schijnwerpers.
Dit doen we aan de hand van een vijftal vragen. Maak kennis met Rigo Heldoorn.

PASPOORT

Naam

Rigo Heldoorn

Leeftijd

32

Naam organisatie

Gemeente Doetinchem

Functie bij bedrijf

Accountmanager economie

Betrokken bij A18 Bedrijvenpark

Sinds januari 2021


Wat is uw rol/functie in de samenwerking tussen uw organisatie en A18 Bedrijvenpark? 
Rigo: “Ik zie mezelf als Linking Pin en adviseur. Ik leg de verbinding tussen de interne organisatie van de gemeente en parkmanagement. Daar waar belangen niet samen komen fungeer ik als smeerolie om zaken bij elkaar te brengen en te versoepelen.”

Wat zijn uw ambities om te verwezenlijken binnen uw functie? 
Rigo: “Qua organisatie zie ik dat het economisch team van de gemeente uitgebreid moet worden. De capaciteit is minimaal gelet op ambitie en vergelijkbare gemeenten. Inhoudelijk zie ik twee belangrijke ambities: opzetten economische uitvoeringsagenda voor Doetinchem a.d.h.v. rapport Toplocatie Oost en het versterken van de binnenstad.”

Waarin onderscheidt de Doetinchemse ondernemerskracht zich, volgens u, ten opzichte van andere regio’s?
Rigo: “Aanpakken in een fijnmazig netwerk. Ik heb in dezelfde rol gewerkt in ’t Gooi. Daar zijn de netwerken minder hecht en is men minder gecommitteerd om met elkaar ambities op te pakken. Dat wat we doen mogen we overigens wel effectiever laten zien buiten de Achterhoek.”

Bedrijvenparken streven naar toekomstbestendigheid en circulariteit.. Wat is uw persoonlijke visie hierover?
Rigo: “Wat ik eronder versta is zorgen dat je in de regio of het liefst zo lokaal mogelijk, met zo min mogelijk “verlies” een zo groot mogelijke toegevoegde waarde probeert te leveren aan het eindproduct. Verlies kan afval of energie zijn, maar ook transport of onderhandelingskosten. Of het helemaal circulair is hangt uiteindelijk af van de keten die je met elkaar hebt georganiseerd en de gaten die je hebt op te vullen in de keten.”

Welke vraag is nu niet gesteld, maar zouden we wel willen weten over Rigo Heldoorn?
Rigo: “Waarom de keuze voor deze rol waarin je gestart bent begin januari? Ik wil graag gezamenlijk met anderen doelen realiseren die zowel maatschappelijk als commercieel interessant zijn. Hoe mooi is dat dan als je deze rol mag oppakken in je eigen woonstad.”

Wilt u meer weten of in contact komen met Rigo Heldoorn, dat kan via: 

https://www.linkedin.com/in/rigo-heldoorn-47617415/

r.heldoorn@doetinchem.nl

Rigo Heldoorn iets verkleind